Simon Schönbächler

Simon Schönbächler

Vorsitzender der Geschäftsleitung

E-Mail an Simon Schönbächler

Andreas Eggel

Andreas Eggel

Mitglied der Geschäftsleitung

E-Mail an Andreas Eggel

Gilbert Truffer

Gilbert Truffer

Julian Preus

Julian Preus

Stefan Holzer

Stefan Holzer

Dani Zeiter

Dani Zeiter

Bauführer in Ausbildung

E-Mail an Dani Zeiter

Angela Schwestermann

Angela Schwestermann

Ralf Imhalsy

Ralf Imhalsy

Werkhofleiter

E-Mail an Ralf Imhasly

Zoran Aleksic

Zoran Aleksic

Vorarbeiter/Maschinist

E-Mail an Aleksic Zoran

Adrian Andereggen

Adrian Andereggen

Armin Kuonen, Polier

Armin Kuonen

Christian Wellig

Christian Wellig

Peter Wellig

Peter Wellig

Denny Würfel

Denny Würfel